Het ontstaan van RebulliO

Op zoek naar mogelijkheden om mijn opgedane kennis tijdens mijn studie Humanistiek en (levens)ervaring voor anderen in te zetten, kwam ik in gesprek met Aalt Bakker, directeur van het Dominicanenklooster in Huissen. Hij bood mij de mogelijkheid van een werkplek aan binnen het klooster. Dit heb ik met beide handen aangegrepen. Een klooster heeft voor mij de betekenis van een plek van stilte en bezinning. Een plek die ook met mijn protestantse en humanistische achtergrond ineens toegankelijk bleek. Na enkele weken op deze plek rond te hebben gelopen ontwikkelde zich het idee om de stilte- en bezinningsruimte van het klooster te verbinden aan mijn  afstudeeronderzoek.

Uit dit onderzoek bleek namelijk dat korte gesprekken volgens een bepaald format, snel verhelderende inzichten kon opleveren.

Al snel werd de naam “RebulliO” ontdekt. RebulliO betekent ‘opborrelen’ of ‘laten opborrelen’ en wordt in het latijn met twee puntjes op de o geschreven. Voor het digitale gemak en dagelijks gebruik is de kleine o met puntjes omgetoverd tot  een grote O die de puntjes omsluit en tegelijkertijd symbool staat voor een opborrelende bel. De woorden opborrelen en doen opborrelen vatten kort en krachtig samen waar ik in geloof. In onze innerlijke diepte bevinden zich ‘schatten’, in de zin van potentie en verlangens, die willen ‘opborrelen’, doorbreken en verhelderd worden. Dit is mogelijk en gebeurt als daar ‘ruimte’ voor gecreëerd wordt. Ruimte in de zin van stilstaan en be-zin-ning.

Door mijn  afstudeeronderzoek en overtuiging te combineren is RebulliO ‘opgeborreld’.

Uw begeleider:

Tinka van Egten

fotograaf: Bart van Dieken

Levensloop

Ik ben geboren tussen de papierfabrieken in het Gelderse dorp Eerbeek en protestant hervormd op gevoed. Al op jonge leeftijd had ik interesse in verhalen, ethiek, en wijsheids- en levenslessen. Dogma’s en beperkingen kon ik niet goed plaatsen, maar ik was dol op verhalen. Al snel raakte ik geïnteresseerd in andere religies, culturen en levensbeschouwingen. Op mijn 10e schreef ik, voor een school- tentoonstelling een gedicht over de komst van gastarbeiders in ons dorp en hoe wij ze wegwijs konden maken.

Mijn Drijfveren

Vanuit mijn interesse in levensbeschouwing en zingeving volgde ik cursussen zen meditatie, yoga en mindfulness. Ik verdiepte me in gnostiek (Bram Moerland) en volgde cursussen Oosterse, Afrikaanse en Westerse filosofie.

Op latere leeftijd ontdekte ik het bestaan van de studie Humanistiek die naadloos aansloot bij mijn interesses waarop ik besloot het roer om te gooien.
Klik hier voor meer informatie over humanistiek.

Al studerend kon ik mijn levenservaring en maatschappelijk kennis als onderzoeks- en referentiekader gebruiken. Hierdoor kwam ik tot de conclusie dat innerlijk gericht onderzoek naar (het bewust hanteren van eigen) normen en waarden, overtuigingen, levensbeschouwing en (beroeps)ethiek niet of nauwelijks wordt aangeboden of verkend in werk en opleidingen, terwijl deze zaken juist gedrag en handelswijze bepalen. Ook de studenten betrokken bij mijn afstudeeronderzoek bevestigden dit gemis in hun opleidingen.

Het niet (onder)kennen van of het (deels) in strijd handelen met eigen normen en overtuigingen kan onbewust wrijving veroorzaken die niet begrepen wordt. Dit is zeker mogelijk in een samenleving waar de nadruk ligt op het ontwikkeling van uiterlijkheden. Voor onze menselijke en potentiële ontwikkelmogelijkheden zie ik dat als een gemiste kans. Ik wil daarom graag met anderen werken aan het verkennen van die on(der)belichte waardevolle ruimten, die je leven helderder, en (innerlijk) rijker kunnen maken.

Naast lezen van filosofische, levensbeschouwelijke, ethische en sociaal-maatschappelijke literatuur is de natuur mijn grootste inspiratiebron. De laatste jaren heb ik door bushcraft cursussen en het werken in een kruidentuin mogen ontdekken hoe genereus en bijzonder de natuur voor ons is en hoe het mogelijk is om van en met de natuur te leven. Dit was en is zowel een enorme eyeopener als uitdaging. Je kunt het een klein beetje meekrijgen als je op bezoekt komt in het klooster en een kopje vers gezette ‘eigen-tuinthee’ aangeboden krijgt.

Werk en opleiding

Tijdens mijn middelbare schooltijd woonde ik in Apeldoorn, waar ik in 1980 startte als ambtenaar bij de Belastingdienst. Ik begon aan een interne opleiding tot rijksbelastingcontroleur en werkte en woonde daarna in Amstelveen, Amsterdam en Arnhem. Een van mijn laatste jaren bij de Belastingdienst (1993-1994) bestond deels uit een sabbatical. Ik woonde een paar maanden in Zambia om zicht te krijgen op ontwikkelingswerk en werkte ik een paar maanden in een Kibboets in Israël. Na bijna vijftien jaar overheid vertrok ik naar het bedrijfsleven en werd ik fiscalist loonheffingen (Stork N.V., N.V. Nuon en Alliander). De laatste twee bedrijven mocht ik vertegenwoordigen in de werkgroep loonheffingen van het VNO-NCW. Ook werkte ik een aantal jaren als belastingadviseur bij Loyens & Loeff in Oosterbeek en een later als zelfstandige. In die tijd was ik lid van een maatschappelijke klankbordgroep van de Nationale Ombudsman die botsingen signaleerde tussen overheid en burgers, eerst onder leiding van Alex Brenninkmeijer en later Reinier van Zutphen. Al deze werkplekken gaven mij een boeiend inzicht in het functioneren van (systemen in) onze samenleving en van mensen daarin. Zie voor meer werkbeschrijvingen mijn Linked-in profiel.