Veel gestelde vragen (FAQ) en de antwoorden daarop vind je hier:

Nee. Je hoeft geen geloof aan te hangen. Iedereen is welkom.

Nee. Het gesprek is bedoeld en zo vormgegeven dat deze tijdens het interview aan de oppervlakte verschijnen of verhelderd worden.

Nee. Het gesprek is bedoeld en zo vormgegeven dat deze tijdens het interview aan de oppervlakte verschijnen of verhelderd worden.

In de meeste gevallen zeker wel. Belangrijk is de mate van vrijheid die de geïnterviewde voelt om zich uit te spreken. Hoe vrijer hoe meer resultaat.

Bij je bezoek ontvang je een plattegrond met beschrijving van de ruimtes waarmee je je weg kunt vinden. De beschikbaarheid hangt af van eventueel gebruik voor andere activiteiten. Er wordt altijd gestreefd naar meerdere keuzemogelijkheden voor je eigen ontdekking. Bij  de planning van een afspraak kan hier rekening mee worden gehouden.

Ja dat kan. Wel is overleg nodig over het doel en de insteek van het gesprek of interview.

Ja dat kan. Wel is overleg en mogelijke een intake nodig over het doel en de insteek van de gesprekken en/of interviews.

Bij therapie is er vaak sprake van een terugkerend probleem waar je last van hebt en dat zonder terugkerende aandacht niet opgelost kan worden. Levensvragen zijn echter van alle mensen, alle tijden en alle leeftijden. De kracht van een interview is dat in korte tijd inzichten kunnen worden verkregen die desgewenst handvatten of verheldering bieden om zelf verder op onderzoek uit te gaan. Door de structuur van het interview komen levensthema’s aan bod en moet je soms hard nadenken over antwoorden, wat een andere insteek is en dus ook een ander resultaat geeft dan je verhaal te vertellen.

Ja dat kan. Dit is wel op aanvraag en zal daarom telefonisch of via het invulformulier op deze site moeten worden aangevraagd.

Ja. Deze zijn in ontwikkeling. Groepsbijeenkomsten rond thema’s als levensbeschouwing en mens zijn, zijn een volgende stap in de ontwikkeling van RebulliO. Voor vragen hierover kan altijd contact opgenomen worden.